RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest

HAAN-POL s.c. Alicja Napierała, Bogdan Janowski

ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

NIP 781-191-09-98

Przetwarzanie danych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przygotowania ofert handlowych, realizacji umów handlowych, przeprowadzania rozliczeń finansowych, działań marketingowych.

Państwa dane możemy przekazywać:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem.

 

Z poważaniem,

Administrator Danych Osobowych