Typ 0124

Burkert zawor typu 0124

Typ 0124 jest przegubowym zaworem elektormagnetycznym bezpośredniego działania 2/2 lub 3/2-drogowym. Znajduje zastosowanie do otwierania, zamykania, dozowania, mieszania i dystrybucji. System magnetyczny i komora medium odseparowane są od siebie za pomocą oddzielnego układu membranowego.

  • Separacja medium
  • Przyjazny dla użytkownika, sterowany ręcznie
  • Korpus z tworzywa sztucznego z kołnierzem Bürkert SFB

Karty katalogowe