Typ 5406

Burkert zawor typu 5406

Typ 5406 to zawór tłokowy 2/2-drogowy serwowspomagany

  • Cewka dopychająca
  • Zawór normalnie zamknięty
  • Zgodny z normą DIN EN ISO 23553-1
  • Zawór zasilania lub cyrkulacji dla paliw ciekłych
  • Klasa ochrony IP 65

Karty katalogowe

Instrukcje