Pomiar pH

8202

Przetwornik pH

  • Sygnał wyjściowy: analogowy 4..20 mA oraz wyjście tranzystorowe

  • Kompatybilny z przyłączem S022

Karty katalogowe


8200

Przetwornik pH i przewodności przeznaczony do wielu typów instalacji i zastosowań, szeroki wybór złączy czujnika

Karty katalogowe

Instrukcje

Interaktywna animacja

  • Burkert 3d pdf

8203

Przetwornik pH przeznaczony do wielu typów instalacji i zastosowań, szeroki wybór złączy czujnika

Karty katalogowe

Instrukcje

Interaktywna animacja

  • Burkert 3d pdf